Evanjelici v Kaliningradskej oblasti (Rusko) čelia vysťahovalectvu

V bývalom nemeckom východnom Prusku, po vojne súčasť ZSSR a teraz Ruska ako Kaliningradská oblasť, jestvuje ako súčasť ELKRAS – kalininingradské probstvo. Tvoria ho malé cirkevné zbory,ktoré sa vytvorili po prisťahovaní Nemcov z Kazachstanu a Sibíri začiatkom deväťdesiatych rokov. Nový probst Jochen Loeber z Kaliningradu hovorí, že v 45 cirkevných zboroch bolo pred piatimi rokmi registrovaných okolo 3 tisíc členov. Teraz je to pre vysťahovalectvo do Nemecka už len do 1800 členov. Cirkev preto vynakladá veľké úsilie, aby čelila tomuto trendu. Dobrým príkladom sú detské cirkevné dni. Tohto roku mali heslo " S Ježišom na jednej lodi". Na podujatí sa zúčastnilo do 150 detí. Deti mali služby Božie, spoločné jedlo, hry,piesne a tance.Cirkev sa otvára aj pre deti z ulice a pre ruských občanov. Tento týždeň priniesli nemecké cirkevné agentúry správu, že lut. kostoly v tejto oblasti, ktoré boli vo vlastníctve štátu, premiér Putin dekrétom pridelil Ruskej pravoslávnej cirkvi.

(www.idea.de)

Komentovať