V Rostocku sa zídu farári a farárky na 71. zasadnutie ich spolku

Od 20. do 22. septembra t.r. sa v Rostocku bude konať 71. zasadnutie Spolku nemeckých farárov a faráriek s účasťou do 400 duchovných nielen z Nemecka, ale ai iných častí Európy.Stredobodom rokovania bude "Evanjelická cirkev a sociálne otázky". Na záverečných službách Božích v chráme Panny Márie v Rostocku bude kázať miestny ev. krajinský biskup Meklenburska Andreas von Maltzahn. Spolok sa schádza spravidla každé dva roky. Do Spolku patria ev. duchovní z 22 miestnych združení s počtom do 20 tisíc farárov a faráriek.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať