Te Deum laudamus v Štokholme

V stredu 2. marca t.r. sa vo večerných hodinách v Karolínskej nemocnici v Solna narodil korunnej princeznej Victôrii a jej manželovi princovi Danielovi syn. Važil 3655 g a meral 52 cm. Matka i dieťa su zdravé. Na druhý deň 3. marca kraľ Carl Gustaf VI.  na zasadnutí kabinetu oznamil verejnosti, že novy princ sa bude menovať Oscar Carl Olof a bude mať titul vojvoda zo Skane. Ten istý deň sa v Zámockom chráme v Štokholme konali ďakovne služby Božie Te Deum za pritomnosti kraľovskej rodiny, niektorých členov vlády a  početných hostí. Bohoslužbu viedol hlavný dvorný kazateľ Johan Dalman . Účinkoval Vokálny zbor chrámu  a Barokovy súbor z Drottningholmu a niekoľki sôlisti. V ten istý deň sa korunná princezná Victôria i so synkom vrátili do svojho zámku v Haga. 

(www.kungahuset.se)

Komentovať