Reakcia kandidátov vo voľbách

Zo strany predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lukáča – sme boli obvinení zo zneužívania názvu cirkvi v predvolebnom boji. Problém mal spočívať v tom, že sme si za meno na kandidačnej listine uviedli funkciu, ktorú zastávame v Evanjelickej cirkvi a. v. 

Informácia prenikla na verejnosť a prostredníctvom tlačových agentúr SITA a TASR ju publikovali viaceré médiá.

Napr. www.domov.sme.sk/c/20094195/evanjelicka-cirkev-protestuje-proti-zneuzivaniu-jej-mena-kandidatmi-za-sdku

alebo www.postoj.sk/10811/evanjelicka-cirkev-protestuje-proti-zneuzivaniu-jej-mena-kandidatmi-za-sdku-ds.

 

Predsedníctvo ECAV navyše podalo podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán s cieľom vyradiť nás z kandidátky a teda aj volebného zápasu.

 

Štátna volebná komisia na svojom zasadnutí 16. februára 2016 prijala nasledujúce Uznesenie č. 11/4/9:

 

„Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán reagujúc na podnet Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na prešetrenie, či nedošlo k porušeniu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. konštatuje, že pravdivým uvedením zamestnania dozorca Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania a dozorca Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania nebol porušený zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

 

Táto informácia však už do médií neprenikla.

Obraciame sa teda na Vás s touto tlačovou správou a prosbou o informovanie verejnosti s výsledkom rozhodnutia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán prostredníctvom Vašich médií.

 

Ďakujeme.

 

S úctou

 

Vladimír Daniš, dozorca Západného dištriktu ECAV

Ján Brozman, dozorca Východného dištriktu ECAV

 

Komentovať