Vedenie ELKRAS európskeho Ruska na návšteve v Nemecku

Od 22. augusta t.r. je na návšteve Nemecka vedenie Evanjelicko-luteránskej cirkvi európskeho Ruska z Moskvy. Delegáciu tvoria: biskupský vizitátor Dietrich Brauer, výkonný vedúci cirkvi Alexander Zerr a predsedníčka synody Ludmila Pankratova. Delegácia najskôr navštívila Spolok Martina Luthera v Erlangene a neskôr Spolok Gustava Adolfa v Lipsku. Na oboch miestach hostia podali informácie o stave cirkvi a o vzájomných vzťahoch jednotlivých cirkevných regiónov v ELKRAS. Obe pomocné organizácie významne pomáhajú tejto cirkvi materiálne a finančne.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať