Fínska ev. lut. cirkev pomáha Pakistánu

Minister zahraničných vecí Fínska schválil finančnú pomoc Fínskej zahraničnej cirkevnej pomoci Pakistánu vo výške 200 tisíc eur. Súčasne cirkev vysiela lekárskych a sociálnych pracovníkov do tohto regiónu,postihnutého neobvykle veľkými záplavami.

(http:/evl.fi)

Komentovať