Kieschnick vyjadruje obavy z opúšťania biblických právd

Prézes Gerald Kieschnikck, predseda Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) vyjadril v prejave na VZ SLZ v Štuttgarte vďaku za vzťahy medzi ILC a SLZ. Súčasne  vyjadruje starosti,že niektoré členské cirkvi SLZ opúšťajú biblické pravdy, najmä v téme sexuality. Kischnick sa vyjadril, že výzvy v ohľade na kresťanskú pravdu "naskôr sú tolerované, potom akceptované a nakoniec potvrdené." Kischnick sa o svojom kolegovi z USA M. Hansonovi, doterajšom prezidentovi SLZ vyjadril ako o "mojom bratovi v Kristu", vyjadril vďaku za priateľstvo aj napriek rozdielnosti v niektorých otázkach  názorov na učenie a vieru . Obaja -Kischnick i Hanson končia vo svojich funkciách – prvý ako prézes LCMS a druhý ako prezident SLZ.

(www.lwb-vollversammlung.org)

Komentovať