Spievali satanistickú pieseň

Koncertujúci sa počas útoku práve zabávali na piesni venovanej diablovi

Skupina Eagles of Death Metal sa na smrť vystrašená a traumatizovaná vrátila domov, do Kalifornie. Ako oni sami povedali pre denník Le Poi

boli práve v strede piesne “Kiss the Devil” (pobozkaj Diabla), keď do sály bez povšimnutia koncertujúcich vošli islamisti a začali zabíjať

Pozrime sa bližšie na slová piesne, ktorú spievala skupina:

“Pobozkaj Diabla”

Kto bude mať rád diabla?

Kto bude spievať jeho pieseň?

Kto bude mať rád diabla a jeho pieseň?

Ja budem mať rád diabla!

Ja budem spievať jeho pieseň!

Ja budem mať rád diabla a jeho pieseň!

Kto bude mať rád diabla?

Kto pobozká jeho jazyk?

Kto pobozká diabla na jeho jazyk?

Ja budem mať rád diabla!

Ja ho pobozkám na jeho jazyk!

Kto bude mať rád diabla?

Kto bude spievať jeho pieseň?

JA BUDEM MAŤ RÁD DIABLA A SPIEVAŤ JEHO PIESEŇ!

( prevzaté z www. hlavné správy.sk)

Moja poznámka : Dnes sa o diablovi málo hovorí aj v kázňach. Mnohí ho považujú za stredovekú bytosť, báj, … Ak sme verní Písmu, pozrime sa, čo nám o ňom hovorí Ono. Grécke diabolos, hebr. sátán znamená ohovárač, odporca, protivník, nepriateľ, žalobca, obviňovateľ, zvodca. Ide o odpadnutého anjela od Boha, pre pýchu a neposlušnosť zvrhnutého z neba na zem. Aj Boží Syn Ježiš Kristus bol pokúšaný diablom. Často ho vyháňal z posadnutých ľudí. Obetou na kríži zlomil jeho moc a pri konci sveta bude zavrhnutý do večného ohňa aj so svojimi pomocníkmi. Pri krste svätom sa ho zriekame aj jeho skutkov. Toto je teda naša kresťanská viera a opora i nádej. Písmo nás často nabáda, aby sme sa mu vzpierali a nedávali sa zviesť na hriech. Dnešných satanistov môžeme ľutovať a hlavne modliť sa za nich. Pravý kresťan určite nebude chodiť na ich koncerty.

Komentovať