Dve luteránske cirkvi v Rusku tesne spolupracujú

Dve luteránske cirkvi v Rusku tesne spolupracujú

Luteránske cirkvi v Rusku sú malé . Je ich viacero. Počas cárskej ríše bola evanjelická cirkev po pravoslávnej druhou najväčšou cirkvou v ríši. Boľševizmus a dve vojny ju zdecimovali. Dnes následkyňou je ELKRAS a ELCI. Prvá je dedičkou nemecky hovoriacich luteránov, druhá fínsky hovoriacich evanjelikov z oblasti Ingermanlandu (oblasť Petrohradu). ELCI sa vykryštalizovala ako konfesionálna cirkev, t. j. je verná Písmu a Knihe svornosti. Odmieta ordináciu žien, najnovšie tvrdo vystupuje proti sobášom homosexuálnych párov.

Po rozpade ZSSR ako súčasť misie Evanjelicko-luteránskej cirkvi Estónska v Sibíri vznikli cirkevné zbory. Z nich sa postupne zorganizovala Sibírska evanjelicko-luteránska cirkev SELC. Tiež je konzervatívna, konfesionálna. Obe cirkvi majú svoje teologické semináre. Prvá v Koltuši, druhá v Novosibirsku. V októbri bola generálna synoda ELCI v Petrohrade. Na nej sa zúčastnili prvý raz v histórii biskup SELC V. Lytkin a rektor seminára A. Strelcov. Oboch vrelo privítali. Biskup Lytkin prisluhoval Večeru Pánovu a zvestoval Božie slovo. Obe cirkvi chcú ako konfesijné odteraz tesne spolupracovať aj v oblasti teologického vzdelávania na seminároch. Cieľom je postupne vytvoriť jednotnú cirkev.

(www.ilc-online.org)

Komentovať