Správy z osláv 400. výročia Žilinskej synody

Správy a fotografie sú na oficiálnej stránke evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku: 

 

Komentovať