Inštalácia nového evanjelického vojenského biskupa vo Varšave

V sobotu 19. júna t.r. sa v kostole sv. Trojice vo Varšave konala inštalácia nového evanjelického vojenského biskupa kňaza pplk Miroslava Wolu. Ordináciu vykonal biskup ECAV v Poľsku J. Samiec za asistencie dvoch diecéznych biskupov. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia predsedu Rady ministrov, pohraničnej stráže, ordinariátu poľného vojska poľského, pravoslávneho ordinariátu poľskej armády, evanjelických duchovných armád v MR a Nemecku. Prítomný bol zbor biskupov, ev. duchovní v armáde, pohraničnej stráži, požiarnej ochrane a polícii, duchovní a veriaci cirkvi. Liturgiu Večere Pánovej slúžili nový vojenský biskup a biskup cirkvi. Po bohoslužbe biskupovi Wolovi blahoželali početní prítomní hostia. Nakoniec odišli prítomní na nám. Pilsudského, kde biskupa pozdravila armáda a položili veniec k doske hrobu neznámeho vojaka.

(www.luteranie.pl)

Komentovať