Zachráňme životy

http://www.zachranmezivoty.sk

Projekt Zachráňme životy je tu

  • pre vás, ktorí potrebujete pomoc, ale aj pre vás, ktorí chcete pomôcť.

Cieľom je:

  • pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi,
  • umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu
  •  

Pozrite si aj galériu zachránených detí: http://zachranmezivoty.sk/galeria/

Komentovať