Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika

Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika
pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika  a 1. výročia odovzdania Pamätníka v Bratislave

Nadácia Milana Rastislava Štefánika

prof. Ján Fuska, predseda nadácie, nadacia.mrs@ines.sk; 0903 395 707

Ing. Pavel Šesták, správca nadácie, nadaciamrs@nadaciamrs.sk;

0908 540 103

 ÐÐÐ

Nadácia Milana Rastislava Štefánika

Slovenské národné divadlo

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR

Mestská časť  Bratislava – Ružinov

 

srdečne pozývajú na

 

Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika

pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika  a 1. výročia odovzdania Pamätníka

v Bratislave

 

Piatok, 25. júna 2010 – vstup voľný

 

15.00 Sála činohry Slovenského národného divadla

Udelenie Pamätných medailí a Pamätných listov zástupcom miest, obcí a organizácií
Predstavenie knihy Pamätník M. R. Štefánika v Bratislave a DVD Štefánik, neuveriteľný osud

Fragment z tanečnej insenácie M. R. Štefánik Ondreja Šotha a Zuzany Mistríkovej

Francúzsky dokumentárny film „Štefánik, neuveriteľný osud“ v slovenskom znení 

Účinkujú:

František Kovár, Martin Mikuš, Rajmund Kákoni

Baletní umelci Štátneho divadla Košice – Sergii Iegorov, Mykhailo Novikov, Jozef Marčinský, Ivana Miklošová

Mužský cirkevný zbor Brezová pod Bradlom, umelecký vedúci Vladimír Húska

Folklórny súbor Dopravár s Ľudovou hudbou Jarabina

 

18.00 Pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika

Položenie vencov

Koncert Vojenskej hudby ozbrojených síl SR

 

ÐÐÐ

 

Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci  so Slovenský národným divadlom, Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a  Mestskou časťou  Bratislava – Ružinov organizujú v piatok, 25. júna 2010 Národné stretnutie pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika  pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika  a 1. výročia odovzdania Pamätníka v Bratislave.

Slávnostný program sa začne o 15. hodine v Sále činohry Slovenského národného divadla.

Nadácia udelí Pamätné medaily a Pamätné listy osobnostiam, zástupcom miest, obcí a organizácií, ktoré si uchovali pamiatku na Milana Rastislava Štefánika v rokoch minulých aj v súčasnosti. V programe bude aj predstavenie knihy "Pamätník M. R. Štefánika v Bratislave" a DVD "Štefánik, neuveriteľný osud". V kultúrnom programe zaznejú citáty Milana Rastislava Štefánika v podaní Františka Kovára, Štefánikove obľúbené piesne z Evangelického zpěvníka zaspieva Martin Mikuš so sprievodom akordeónu Rajmunda Kákoniho, národné piesne uvedie  Mužský cirkevný zbor z Brezovej pod Bradlom, pod taktovkou Vladimíra Húsku, vystúpi aj folklórny súbor Dopravár s Ľudovou hudbou Jarabina. Baletní umelci Štátneho divadla Košice – Sergii Iegorov, Mykhailo Novikov, Jozef Marčinský, Ivana Miklošová uvedú fragmenty (duo Štefánik, Benzoni a trio Štefánik, Masaryk, Beneš) z inscenácie súčasného tanečného divadla M. R. Štefánik Ondreja Šotha a Zuzany Mistríkovej. Záver programu bude patriť uvedeniu francúzskeho dokumentárneho filmu „Štefánik, neuveriteľný osud“ v slovenskom dabingu. Na podujatie je vstup voľný.

O 18.00 h položia delegácie k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika vence a kytice za sprievodu Vojenskej hudby ozbrojených síl SR.

Program slávnosti  uzavrie Vojenská hudba ozbrojených síl SR promenádnym koncertom.

Organizátori uvítajú účasť návštevníkov z ocenených, ale aj ďalších miest a obcí v krojoch.

 

Partnermi podujatia sú Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Doprastav, a. s.

Vydanie knihy Pamätník M. R. Štefánika v Bratislave podporilo Ministerstvo kultúry SR, dabing dokumentárneho filmu Štefánik, neuveriteľný osud Ministerstvo obrany SR.

 

Nadácia Milana Rastislava Štefánika vznikla v roku 1993 s cieľom podporovať rozvoj demokracie a modernej občianskej spoločnosti, občianskych aktivít a iniciatív, predovšetkým v oblasti rozvíjania duchovných hodnôt, pozitívneho myslenia a hodnotových orientácií, tvorbu a realizáciu výchovno-vzdelávacích programov a osvetovej činnosti v zhode so životnou filozofiou a činnosťou M. R. Štefánika. Počas svojej doterajšej existencie sa nadácii podarilo zrealizovať viacero projektov orientovaných na obnovu myšlienkového odkazu M. R. Štefánika, rozvíjanie medzinárodných stykov, spolupráce a dobrých vzťahov, ktoré tradične spájajú Slovákov, Čechov, Francúzov, Talianov, Američanov a ďalšie národy. Významná oblasť aktivít nadácie bola orientovaná tiež do oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, ochrany a obnovy pamiatok, zriaďovania pamätných expozícií, súvisiacich s ústrednou osobnosťou našich novodobých dejín M. R. Štefánikom.

 

Znovupostavený Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, situovaný na novovytvorenom námestí areálu Eurovea pred novou budovou Slovenského národného divadla na Dunajskom nábreží, bol slávnostne odhalený 4. mája 2009. Koncept pôvodného pamätníka vytvoril v 30. rokoch Štefánikov osobný priateľ český sochár Bohumil Kafka. Pamätník dokončili v roku 1938 na dnešnom Námestí  Ľudovíta Štúra, kde však nevydržal dlho. Najprv odstránil fašistický režim sochu leva, symbolu česko-slovenských légií, ktorých zakladateľom bol práve Štefánik. A v 50. rokoch dielo skazy dokončil komunistický režim odstránením a roztavením sochy Štefánika. Cestu pre návrat Pamätníku M. R. Štefánika do Bratislavy otvorili poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v decembri 2003 prijali uznesenie o jeho znovupostavení a situovaní na dunajské nábrežie pred budovou novostavby Slovenského národného divadla. Základný kameň znovupostavenia pamätníka bol slávnostne položený 4. mája 2004. Po piatich rokoch zdolávania administratívnych procesov, zabezpečovania finančných prostriedkov na realizáciu zámeru, znovuodliatia sochy M. R. Štefánika a trvalého premiestnenia sochy leva sa napokon pamätník do Bratislavy vrátil a dnes dôstojne dotvára námestie nového centra Bratislavy – areálu Eurovea, námestie ktorému poslanci zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov odsúhlasili v januári 2010 pomenovanie Námestie M. R. Štefánika.

Komentovať