Pastorizácia dovolenkárov z Nemecka

Aj tohto roku počas leta budú saskí farári konať pastorizáciu dovolenkárov v zahraničí. Tri týždne pomáhajú tamojším cirkevným zborom. Konajú po nemecky bohoslužby, biblické hodiny a vedú pastorálne rozhovory. Toho roku idú saskí farári do Rakúska, Talianska a do Ruska. Túto prácu organizuje EKD. V tomto roku vyšle do zahraničia spolu 150 faráriek a farárov do európskych krajín.  Aj vnútri Nemecka jestvuje pastorizácia dovolenkárov v zaujímavých a najviac navštevovaných destináciách a kúpeľoch. Krajinské cirkvi si vzájomne vymieňajú duchovných, pritom obyčajne farári bývajú na fare svojho kolegu.

(www.evlks.de)

Komentovať