Viedeň vyznamenala ev. biskupa v Rakúsku Michaela Buenkera

V pondelok 4. mája 2015 vo Viedni odovzdali veľký zlatý čestný odznak biskupovi evanjelicko-luteránskej cirkvi v Rakúsku Michaelovi Buenkerovi za zásluhy o krajinu Viedeň. Vyznamenanie mu odovzdal náčelník krajinskej vlády a primátor Viedne Michael Häupl za prítomnosti početných reprezentantov spolkovej krajiny Viedeň, evanjelickej cirkvi, ekumény a náboženských spoločenstiev.

Mestský radca Michael Ludwig v hodnotiacej reči vyzdvihol Buenkera ako morálnu integritu a inštanciu, ktorý dvíha svoj hlas v sociálno-politických témach, predovšetkým, ak ide o ľudské práva a spravodlivosť. Biskup vyjadril potešenie za toto vyznamenanie a označil ho ako vyznamenanie aktivity všetkých evanjelikov vo Viedni, počnúc od sociálnych projektov diakonie, školstva, pomoci utečencom, v napredovaní v medzináboženskom hnutí a pod. Vyjadril tiež potešenie , že Viedeň bude jedným z miest Reformácie v roku 2017 , popri Ženeve, Zurichu, Witttenbergu a Strassburgu.

(www.evang.at)

Komentovať