S dôverou v Božiu moc, pomoc a pravdu vzkriesenia Vám oznamujeme, že v piatok 9. januára 2015 odišiel k svojmu Pánovi po statočnom zápase s ťažkou chorobou vo veku 30 rokov náš oltárny brat Mgr. Vladimír Šoltés. Pohrebná rozlúčka s bratom farárom sa bude konať v stredu 14. januára 2015 o 13.00 hod. v Evanjelickom kostole v Bardejove.
Zraz oltárnych bratov a sestier bude v priestoroch Mestskej knižnice D. Guttgessela (budova vedľa kostola).
Predsedníctvo CZ ECAV Bardejov a predsedníctvo ŠZS | 10.1.2015

Komentovať