Inštalácia v Innsbrucku,Rakúsko

13. marca t.r. sa v Innsbrucku konala inštalácia opätovne zvolenej superintendentky diecézy Salzburg-Tirol Luise Mullerovej. Inštaláciu vykonal biskup Rakúskej ev.a.v. cirkvi Michael Bunker. Mullerová bola na čele tejto diecézy od roku 1995. Podľa zákonných predpisov po 12 rokoch služby v tejto funkcii musela byť nanovo prevolená. Stalo sa tak 21. novembra 2009. Superintendentka sa angažuje hlavne v zborovej diakonii. Táto ev. diecéza má 29.336 duší v 16 cirkevných zboroch. Sídlom diecézy je Innsbruck.

/www.evang.at/

Komentovať