Zloženie poslancov nemeckého parlamentu podľa náboženstva

V nemeckom Bundestagu sedí teraz menej evanjelikov ako katolíkov.Je to prvý raz od času zjednotenia Nemecka. Vyplýva to z Ľudovej príručky, ktorá vyšla koncom januára 2010.Knižka obsahuje krátke životopisy všetkých 622 poslancov.Z nich 177 sa hlási k evanjelikom; je to o 32 menej ako v minulom volebnom období. 190 sa prihlásili ku katolíkom. Je to o 11 viacej ako v minulom parlamente. 27 sú bez vyznania, 3 sú vyznávačmi islamu, 2  ateisti a 223 poslancov nevyplnilo údaje o náboženskej príslušnosti. Podľa politických strán má najviacej príslušníkov cirkví Kresťansko-demokratická únia: 135 katolíkov a 88 evanjelikov. V liberálnej  FDP je 31 evanjelikov, 22 katolíkov, 1 moslim, a 2 bez vyznania. Sociálnodemokratická strana Nemecka má spolu 222 poslancov. Z nich až 144 neuviedlo náb. príslušnosť. 44 sú evanjelici, 20 katolíci, 5 bez vyznania. Najmenšia strana Zväzok 90/Zelení vykazuje 11 evanjelikov, 9 katolíkov ,2 moslimov, 4 bez vyznania, 42 nevyplnili rubriku náb. príslušnosť.  

/www.idea.de/

Komentovať