Martin Rázus – Modlitba

Za veľké veci preniesť malé bôle –to, Bože, vzpruha Tvojich verných k činu,prijať i kríž jak z Tvojej svätej vôle,kým v Tvojom lone duše nespočinú.Dať v obeť všetko za tú pravdu svätú,čo skropil krvou svojou Syn Tvoj milý,a pevne kráčať, hoci na Golgotu,by v stopách našich kvety položili.Ó, praj to, Pane, nášmu mdlému rodu,nech, čo si mu dal – háji verne smelo,a vyhne múdre hriešnej ľsti i zvodu,nehynie myseľ – neupadá telo!Nech vidieť, jak tu veľké veci tvoríTvoj duch – náš, Bože, Ty sám v nás a s nami,a jedna reč nám v srdciach prehovorí,z nej vzíde mier nad verných...