Martin Rázus – Štedrovečerná modlitba

Narodený Kriste, Mesiášu drahý, vďaka Ti, žes vstúpil na tie naše prahy, vošiels v chyžky naše, sadols k nášmu stolu, by si zahnal temno trápenia a bôľu, chudobných potešil, chorým dával sily, pútnikom v tmách svetlo, aby nezblúdili. Ach, buď s nami Pane, jak s rodinou svojou, vlej pokoja, lásky, vo vír zemských bojov, zotri slzy z očú, zahoj biednych rany, ochráň všetkých verných, Pane milovaný! Tebe porúčame tých, čo nemoc tlačí, Tebe, čo zrú dneska k nebu v trpkom plači, Tebe milých našich, ktorí svätia s nami, otcov, synov, bratov i dcéry s matkami, Tebe, dietky svoje, všetko, čo...

Zlatica Oravcová -Len prosím, daj mi srdce dieťaťa

Podaj nám ruku, Vianočná pieseň v srdce padla mi, s ňou radosť mojich dávnych detských čias. Keď spievala som šťastne s hviezdami, anjelov zrela všade vôkol nás! A cestou do kostola tichý hlas do melódie Vianoc zladený, Krajinu zimnú menil v ríšu krás… Bola som svedkom tejto premeny! To hviezda spôsobila taký div. Láska, ktorá do jasieľ ľahla si. Ja videla som zeleň rajských nív, Zlatého mesta všetky okrasy! Viem, že roky detstva sa už nevrátia, však volám vrúcne: Tvoja vôľa buď! Len prosím, daj mi srdce dieťaťa a v Tebe, Bože, navždy spočinúť. Vianočná pieseň v srdce padla mi...

Oblátkové železá z roku 1613

                                      Oblátkové železá z roku 1613    Povolanie evanjelického učiteľa v stredoveku bolo náročné. Na jednej strane cirkevná vrchnosť žiadala od učiteľa univerzitné vzdelanie, napríklad z Wittenbergu. Po skončení univerzity absolvent neraz úporne hľadal pracovné miesto, pretože školy neboli všade. Preto niektorí pracovali v zámožnejších rodinách ako súkromní učitelia, alebo hudobníci. Niektorí sa dostali do cirkevných zborov v mestách, alebo vo väčších dedinách, kde boli kostoly a školy. Učiteľ (rektor, rechtor) bol dôležitým pomocníkom zborového farára.      Svoje povinnosti si učiteľ plnil...

Vianočná banka starších žiakov (5)

Vianočné zvony (O8)  Čože tie zvončeky toľko vyzváňajú? tie iste radostnú správu pre nás majú! Zvončeky, zvončeky, čože to len máte? Aké nové zvesti toľko vyzváňate? 2. Som VIERA!Som ZVON toho mena! Nad celý svet je moja cena a večnosť zvieram v svojej dlani. Ja v živote i v umieraní spojujem nebesá i Zem a ľuďom záchranou byť chcem! Som jediná, čo zachraňuje pred Božím súdom posledným. Jak vlny mora čas náš plynie unáša ľudí morom tým, až naša loďka k prístavu sa blíži… No so mnou ti súd neublíži! Čo sám máš, to je iba klam, len prelud, vina,...