Jozef Gašparík-Leštinský – Sláva Bohu na výsostiach

Sláva Bohu na výsostiach,
pokoj ľudom na zemi!
Narodil sa nám Spasiteľ:
radujme sa zvlášte my,
ktorí v dnešných ťažkých časoch
žialime a trpíme:
On nás z manstva vyslobodí
i z bied, v ktorých upíme.

Narodil sa Vykupiteľ:
padne ríša satana;
dnes Ho poslal Otec z neba
všetkým ľudom za Pána:
On vylieči naše rany,
On utíši náreky
a dá nám Svoj pokoj, ktorý
bude trvať na veky.

1917

Komentovať