Pozdrav k Vianociam 2022

Pozdrav k Vianociam 2022

  Pozdrav k Vianociam 2022

     Redakcia www.evanjelik.sk  praje všetkým svojím navštevovateľom, prispievateľom a priaznivcom pokojné, radostné a milostiplné Vianoce. 

     Prosíme Pána Boha, aby nám  zvesť veľkej radosti z betlehemských polí dala novú nádej pokoja a mieru v cirkvi i vo svete, zvlášť aj naším susedom na ťažko skúšanej Ukrajine.

   Nech pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni srdcia a mysle všetkých Vás aj v novom roku 2023.

Vianočný pozdrav

Nie v kvete ľadovom,

čo kvitne na Vianoce,

nie v stromku voňavom,

čo lesnú báj šepoce,

ani v hodokvase,

čo sýti iba telo,

ani v hviezdnej kráse,

hoc by ju obletelo

je pravé čaro týchto dní…!

Ono je v Dieťatku, čo teší nás,

roztápa ľudský ľad, roztápa mráz.

A v hrudi budí nádej,

že púť pôjde ďalej

a na druhom brehu,

po víťaznom behu

sa nám zas rozodní…!

Daniel M.Fakla

Komentovať