Potrebujeme Svätého Ducha

Tohto roku nám Turíce pripadli na 15. a 16. mája 2016. Sv.Duch ako tretia osoba Boha nás o . i.  osvecuje , posväcuje a v pravej viere zachováva. Sám Pán Boh od nás vyžaduje posvätenie. Ak tak nerobíme, nežijeme podľa Jeho vôle. V ostatnom čase v našej cirkvi sme vyrušovaní, skúšaní a provokovaní mnohými nečistými, nemorálnymi , niekedy kriminálnymi praktikami neordinovaných i duchovných. Nežijú podľa Písma, ale ani podľa hesla: „Nemôže dvíhať iných ten, kto stojí nízko.“ Je to zlý obraz o nás. Nedivme sa , keď nám členovia odchádzajú. O to pevnejšie modlime sa za priestupníkov a prosme o Ducha Svätého. Potrebujeme pokánie, obrátenie a posvätenie. Nech nám v tom pomáha Trojjediný!

1.Tes. 4, 3-7

Požehnané svätodušné slávnosti!

 

 

One thought on “Potrebujeme Svätého Ducha

  1. Boh od nás ale vyžaduje nielen posvätenie, ale mnoho iného. Napríklad to, že ho máme hľadať, ale aj milovať celým svojim srdcom, a máme ho nasledovať, aby sme v Pravde , teda v Kristovi a v Jeho Duchu mohli rásť v poznaní , nie byť v 80tych rokoch stále ešte bátolatami a užívať mlieko.

    Miroslav, Moravské Lieskové

Leave a Reply