Potrebujeme Svätého Ducha

Tohto roku nám Turíce pripadli na 15. a 16. mája 2016. Sv.Duch ako tretia osoba Boha nás o . i.  osvecuje , posväcuje a v pravej viere zachováva. Sám Pán Boh od nás vyžaduje posvätenie. Ak tak nerobíme, nežijeme podľa Jeho vôle. V ostatnom čase v našej cirkvi sme vyrušovaní, skúšaní a provokovaní mnohými nečistými, nemorálnymi , niekedy kriminálnymi praktikami neordinovaných i duchovných. Nežijú podľa Písma, ale ani podľa hesla: “Nemôže dvíhať iných ten, kto stojí nízko.” Je to zlý obraz o nás. Nedivme sa , keď nám členovia odchádzajú. O to pevnejšie modlime sa za priestupníkov a prosme o Ducha Svätého. Potrebujeme pokánie, obrátenie a posvätenie. Nech nám v tom pomáha Trojjediný!

1.Tes. 4, 3-7

Požehnané svätodušné slávnosti!

 

 

Komentáre k “Potrebujeme Svätého Ducha

  1. Boh od nás ale vyžaduje nielen posvätenie, ale mnoho iného. Napríklad to, že ho máme hľadať, ale aj milovať celým svojim srdcom, a máme ho nasledovať, aby sme v Pravde , teda v Kristovi a v Jeho Duchu mohli rásť v poznaní , nie byť v 80tych rokoch stále ešte bátolatami a užívať mlieko.

    Miroslav, Moravské Lieskové

Komentovať