Morálka v USA upadá

Morálka v USA upadá. Myslí si to až 76% dospelých obyvateľov USA. Je to o päť % viacej ako vlani. Opačného názoru, teda že sa zlepšuje, je 14% Američanov. Výskum vykonal začiatkom mája t.r. Gallupov ústav v Princetone, New Jersey.

(www.idea.de)

2 thoughts on “Morálka v USA upadá

Leave a Reply