Študentské služby Božie v Petrohrade

V nedeľu po Vstúpení – Exaudi – 16. mája t.r. v chráme sv. Petra ELKRAS v Petrohrade služby Božie vykonali študenti Teologického seminára ELKRAS v Novosaratovke na čele so svojim rektorom A.Tichomirovom. Liturgiu slova vykonali študenti, kázeň predniesol študent 2. ročníka Viktor Weber, eucharistickú časť liturgie vykonal pastor A. Tichomirov, rektor. Služby Božie sa konali po rusky a nemecky. Počas nich vystúpil spevom spevokol z Nemecka. Spievali sa tradičné chorály a piesne z Taizé.

WWW.novosaratovka.org)

Komentovať