Hroš, Tomáš Slavomil – kňaz, národovec, budovateľ

Tomáš Slavomil Hroš – farár, národovec a budovateľ Tomáš Slavomil Hroš sa narodil na košariských kopaniciach U Šindelov 27. marca 1808. V tom čase boli Košariská s kopanicami súčasťou obce i cirkevného zboru Brezová. Tomáš S. Hroš sa preto cítil Brezovanom a neskôr aj používal pseudonym: Brezovan, Brezovský. V týchto dňoch si pripomíname 150. výročie jeho úmrtia.  Priateľ Ľudovíta Štúra S Brezovou je spojená aj jeho celoživotná cirkevná služba, okrem štvorročného kňazského pôsobenia (1840-1844) na Bukovci. Po stredoškolských štúdiách v Modre pokračoval v štúdiu teológie na lýceu v Bratislave. Bol príslušníkom štúrovskej generácie a podpredseda študentskej Spoločnosti reči a literatúry československej a člen tajného spolku Vzájomnosť. Ostro...

Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší.

         Ajhľa, tvorím nové: už teraz to raší! U nôh Tvojich, je oddych, Kriste, – oddych – ach, naplň pravdou i dnes hruď, a praj nám oddýchnuť… Veď more žitia až sa pení, púť sa nám míňa v tvrdom lopotení. I nám sa ohlás, Pane, hlás, radosťou večnou naplň nás!  Amen  (M.R.) Iz 43, 18 – 19: “Nemyslite na prvotné veci, a o pradávnych neuvažujte! (19) Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru urobím cestu v púšti, rieky v pustatine”. Amen                      Bratia a sestry...

Pavol Országh Hviezdoslav – Na hromnice

Zas jeden rok, čo nový kvet sa vplietoldo venca žitia môjho! – Áno, dnesrad rokov tomu, pohľad môj čo vzlietolz tmy v sveta tohto kadejakú smes.V smes, ktorá bleskne vše a zase ztemnie –jak toku vír: tu vĺn noc a tam deň;kde včera ružou plálo líce zeme,dnes černie hrobom, zajtrá zbelie v srieň.V smes, ktorá plesá tu a tamto kvíli:včul blankyt spevný, zápät mračien vzdych;kde sedem bariev v jednej zahrá chvília všetky jeden smaže okamih.V smes, ktorá laská hneď a opäť trýzni,kde z kresla slávy na kríž potupy;kde s mocou zášť, cnosť s biedou zase blizny, –pochopy bludné, mylné postupy.V...

Z biblických motívov

1.V BabyloneI. Mojž. 11, 4Za pradávnych čias v zemi Babylonastavali vežu, — svojou mala slávoui Božiu pozatemniť, pyšnou hlavousa tknúc vo hviezdnej výši nebosklona.Neľúbila sa Bohu spupnosť oná:jej obťal rohy všemohúcou pravou,jazyky zmiatol hnevu svojho lávou — ľud rozpŕchol sa plevou dopokona …Z materiálu krívd a utískaniai u nás spupnosť stavať započala,a kopí, kopí ―, darmo však sa sháňa:Veď zhrmí veto Božie znenadála,On zláme rohy pýchy strelou hnevu — a spupný národ rozptýli jak plevu … 2.Zhrievaj, rozšír! …Mat. 5, 44Boh lásky káže nám i nepriateľamilovať svätým plamom veľkých dušívzdor žiahe rán, čo strašne idú z kušíkrívd, zloby, ― vždycky...

Rehor Uram Podtatranský – Výlev srdca

Že len žialim, hovoríte,že len spievam žalmy!No, v ruke mi nevidítebarlu miesto palmy! –Keď môj národ upí, vzdychá,hlavu v jarme kloní:moja duša má byť tichá?Slzu nevyroní? –Nechaj ma len v mojom žiali!– Tvrdá ruka tvoja! –Ranu, ktorá v srdci páli,lieky nezahoja;len Ten, ktorý život v hrudumôže vdýchnuť pravý,keď dá voľnosť môjmu ľudu,slzy moje staví!No, v tých slzách i cit blahasrdce moje sviera,bo mi šepce moja drahá,pevná v Boha viera:že po ťažkom utrpenía po toľkom bojinárod môj si uvoľnenýrany svoje zhojí. – 1889

Klasik slovenskej drámy Jozef Hollý – 145.výročie narodenia

                  Historický medailón Klasik slovenskej drámy Jozef Hollý – 145.výročie narodenia     Mladšie generácie len výnimočne poznajú meno a osobnosť evanjelického farára Jozefa Hollého, ktorý sa narodil 29.januára 1879 v Skalici. Viacerí však s úsmevom reagujú na známu repliku:“ Anča, aha, ja mám nožík! “ z jeho divadelnej hre “Kubo”, v nezabudnuteľnom podaní podaní herca Jozefa Krónera, ktorá sa stala známou vďaka televíznej inscenácii Martina Ťapáka, hoci sám autor túto repliku nenapísal. V minulosti patrila táto hra k najčastejšie hraným veselohrám mnohých ochotníckych divadiel na Slovensku.       Jeho rodisko,...

Viera bude videním

                                Viera bude videním “Tu som, Pane, na Tvoj pokyn čakám, tíško kľakám, Tebe sa odovzdávam, Po Tebe túžiť, oddávna chcem slúžiť, veččne s Tebou žiť”.                                          (ESP 478, 1) Mt 25, 14 – 30: “Bude to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si sluhov a odovzdal im svoj majetok. (15) Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa...

Cesta blahoslaveného muža

       Cesta blahoslaveného muža Suspírium: Tvoj sluha, ó Bože, kráča ku večnosti                      po skončení bojov, tých z Tvojej milosti;                      keďže slúžil Tebe, nechže príklad jeho                     k zbožnému životu vzbudí z nás každého”. Amen (M.R) Žalm 1: (1)“ Blahoslavený muž ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov,    na ceste hriešnikov nestojí,    a v kruhu posmievačov nesedí, (2) ale v zákone Hospodinovom má záľubu,     o Jeho zákone rozjíma...

Podmienka rodinného požehnania

                      Podmienka rodinného požehnania “Požehnaj práci, Pane, nech biedy nerania, bo márnym ustávanie bez Tvojho žehnania! Rozmnož chlieb, z lásky pridaj čo treba, všetkým nám – pokoja, potešenia tým naším rodinám!  Amen (M.R.) Ž 128:  “ Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách. (2) Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti povedie. (3) Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. (4) Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa...