Inštalácia v Sobotišti

Dňa 21.9.2014 sa v CZ Sobotišti konala inštalácia novozvoleného br.farára Mgr.Rastislava Hvožďaru, ktorý nastúpil do úradu 1.7.2014. Predtým pôsobil ako farár v Teranoch a v Prenčove. Inštaláciu vykonal br.senior MyS Mgr.Miroslav Hvožďara, za asistencie br.Mgr.Miroslava Hvožďaru st. farára čáčovského a Mgr.Ľubomíra Batku, predchádzajúceho zborového frára a t.č.sen.kaplána MyS. Slávnostným kazateľom bol reverend Dušan Tóth z Toronta. Medzi pozvanými hosťami boli br. Mrg.Pavol Štefek, farár častkovský, ses.Mgr. Iveta Vachulová, farárka turolúcka a ses.Mgr.Jarmila Mišiaková, farárka myjavská, starostovia obcí Sobotište, Podbranč a Rovensko, predseda RD Ing.Pavol Hurbánek a riad.ZŠ Mgr. Aloiz Jašúrek. Okrem domácich boli na inštalačnej slávnosti prítomní mnohí cirkevníci z Vrboviec, Častkova a iných okolitých obcí. Po príhovoroch hostí sa poďakoval Pánu Bohu inštalovaný a oslovil prítomných. Domáci CZ odovzdal kňazovi symbol povolania – novú kamžu. Po povznášajúcej slávnosti cirkevný zbor pripravil pre všetkých aj telesné občerstvenie a pozvaní sa stretli na spoločnom slávnostnom obede. Soli Deo gloria!

Komentovať