Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov v Senici

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov

V Evanjelickom a. v. kostole v Senici sa v septembri konalo spomienkové stretnutie venované štyrom generáciám Braxatorisovcov: otca Ondreja Braxatorisa – učiteľa, syna Andreja Braxatorisa- Sládkoviča, kňaza a básnika, vnuka Martina Braxatorisa – Sládkovičov, kňaza, spisovateľa a pravnuka Pavla Braxatorisa – právnika, textára a libretistu.

Všetkých Braxatorisovcov sprievodným slovom pripomenul domáci farár Juraj Šefčík. Prvá spomienka patrila najmladšiemu z nich, Pavlovi Braxatorisovi, narodenému pred 105 rokmi na senickej fare. Zdedil po svojich predkoch umelecký talent, písal pútavé texty, ktoré zhudobnil známy skladateľ Gejza Dusík. O ich popularitu sa postaral známy slovenský spevák František Krištof Veselý. Teraz zneli chrámom v podaní domácich, ale aj bratislavských spevákov. Prítomní sa mohli započúvať do nezabudnuteľných melódií: Modrá ruža, Dedinka v údolí, Čo sa mi môže stať, Najkrajší kút v šírom svete, Rodný môj kraj…
Po nich zazneli biblické skladby a nábožné piesne. Texty k nim väčšinou napísal Martin Braxatoris-Sládkovičov, ktorý je Seničanom zo všetkých jubilantov najbližší. V Senici pôsobil ako zborový farár 42 rokov od roku 1892 až do svojej smrti, ktorej 80. výročie si v tomto roku pripomíname. Bol nielen dobrým farárom, ale aj spisovateľom, básnikom a dopisovateľom Cirkevných listov, Slovenských pohľadov, Stráži na Sione a iných. Vydával v svojej dobe známe Noviny mladých. V archíve senickej fary je uložený text, ktorý pri 40. výročí úmrtia napísala jeho dcéra Mária Jakubéciová. Boli to zaujímavé a aj nevšedné príhody z jeho života, tak, ako ich ona sama videla. Juraj Šefčík pri tejto príležitosti zaujímavý dokument prečítal. Príjemné popoludnie sa skončilo záverečnou spoločnou modlitbou.
Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 26.9.2014

Komentovať