Požehnané svätodušné sviatky!

“A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás”. ( R 8, 11)

Požehnané svätodušné sviatky všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom www.evanjelik želá a vyprosuje
podpísaný.
Pokoj Vám!

Komentovať