Martin Rázus: NA VEĽKÚ NOC

Martin Rázus: Na Veľkú noc

Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála,
keď tvoja sila aj smrť prevládala:
Nedeľa svitla po velikom piatku,
a mení horké slzy v nádej sladkú!
I v našom srdci čistá radosť jasá,
žes’ vstal, – a zloba sveta utiahla sa,
to nalieva nám sily k žitia boju
za pravdu Tvoju a za vieru svoju.

Ó, vzkriesený náš Pane, praj nám kľudu
a žehnaj svojmu ľudu,
uľavuj chorým, vylieč neduh všaký,
vyslyš tých, ktorí hľadia nad oblaky,
požehnaj tým, čo musali v kraj iný
za skyvou chleba – diaľ do cudziny,
udrž ich v zdraví, popraj šťastia v diele,
chráň od úrazu na duši i tele!
Domácich poteš, – že ich prosbu čuješ
a na ich milých v svete pamätuješ!
Požehnaj biednym, Pane milostivý,
požehnaj zemi, čo nás všetkých živí,
otvor nám hojnosť štedroty tým jarom….!
Požehnaj všetkým našim hospodárom,
otcom i matkám, na nich starosť leží,
vzbuď novú, jasnú nádej pri mládeži,
jak prebíja sa v sade kvieťa znova,
nech pučí v srdciach pravda Tvojho slova,
a jaks’ ten kameň zdvihol niekdy z hrobu,
daj dietkam svojim dožiť lepšiu dobu,
nech v srdciach jasot Nedele tej vzplanie…
A po skončení žitia – vzkries nás, Pane ! Amen.

Komentovať