VEĽKÁ NOC

VEĽKÁ NOC

Ja žijem, aj vy budte žiť.

Ján 14, 19 b

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, k tomu náleží pevná a istá viera, v ktorej nás posilňuje a utvrdzuje tento článok:

“Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych”.

Preto slová: “ KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH”- majú byť dobre viditeľné a napísané veľkými písmenami, aby každé písmeno bolo také veľké ako veža, áno, ako nebesá a zem, aby sme nevideli nič iné, ani nič iné nepočuli, na nič iné nemysleli, ani nič iné nevedeli než tento článok.

Ak mu uveríme, budeme dobre žiť, aj dobre umierať. Lebo Kristus nie iba pre seba premohol smrť a vstal z mŕtvych, ale ty to musíš navzájom tak spojiť, aby to platilo aj pre nás: aj my vstaneme “z mŕtvych” , a s Ním a vôkol Neho sme pospolu a nerozlučne spojení, a tak s Ním aj my vstaneme a s Ním budeme večne žiť.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Kristus Pán vstal z mŕtvych
po mukách ukrutných.
Haleluja! Plesajme
a radostne spievajme:
Buď Bohu chvála!

Keby Pán nebol vstal,
svet by v smrti zostal,
ale že On z hrobu vstal,
život večný nám získal:
Buď Bohu chvála!

Za to dielo slávne
všetci Pána chváľme!
V Kristu máme útechu,
vyslobodil nás z hriechu:
Buď Bohu chvála!

(ESP 139, T 211, Martin Luther)

Komentovať