31. DECEMBER

31. DECEMBER

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života, a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.

Žalm 23, 6

Diabol nikdy nespí, neprestáva veriacich trápiť, vnútorne strachom, navonok lsťou falošného učenia a násilia tyranie.

Preto žalmista na záver prosí s vážnosoťu, aby Boh, ktorý mu tento poklad ( Evanjelium) dal, ho pri ňom až do konca zachoval.
Vraví teda: Ach, milý Bože, praj mi milosti, aby ma dobrota a milosrdenstvo sprevádzalo po celý čas života. Poukazuje tiež na to, čo pod dobrotou a milosťou mieni. Najmä prebývať v dome Hospodinovom stále.
Akoby chcel povedať: Pane, Ty si začal dobrú vec, Ty si mi dal svoje sväté Slovo a prijal si ma medzi tých, ktorí sú tvojím ľudom, čo Ťa poznajú, chvália a velebia. Nuž, daruj mi aj naďalej milosti, aby som pri Tvojom slove zotrval a nikdy zo spoločenstva Tvojho svätého kresťanstva nevypadol.

Podobne prosí aj v 27.žalme:
Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v jeho chráme.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať