18. DECEMBER

18. DECEMBER

A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša spravodlivosť.

Jeremiáš 23, 6

Pretože človek je od prírody nedokonalý a v neistote so všetkými svojimi snahami, ktorými by sa chcel Bohu zaľúbiť, nemôže mať pred Bohom čisté srdce, aby sa ním obrátil k Nemu a vzýval Ho, ale je vyľakaný a uteká; musí napokon upadnúť do Božej nemilosti a zúfalstva.
Keď dôjde k rozhodujúcemu boju, keď si bude musieť zastať pred súdom, vtedy pocíti a spozná, že pred Božím hnevom nemôže obstáť, ale musí sa so všetkým ocitnúť v priepasti. Ak teda chceme v núdzi obstáť a prekonať ju, musíme budovať na inom základe, než je naša vlastná spravodlivosť, alebo spravodlivosť zákona.

Predovšetkým je to tá večná spravodlivosť Kristova, ktorá je na pravici Boha Otca, odkiaľ ju diabol nedokáže zvrhnúť, a Boží súd nemôže proti nej nič namietať. Diabol ma môže premôcť, kedy sa mu zachce, so všetkým svojím životom a dielom, s výstrahou Božieho súdu a hnevu, a všetko strhnúť ako vietor pierko. Ale keď ho od svojho diela a seba odkážem na Pravicu otca, kde je môj Pán Kristus, ktorý mi daruje svoju spravodlivosť, musí ho nechať bez dotyku.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať