Prezident STLK na návšteve ELC AV v Rusku

Od 4. do 11. mája 2012 vykonal prezident konfesionálnej luteránskej cirkvi Fínska (STLK) Kimmo Närhi oficiálnu návštevu Evanjelicko-luteránskej cirkvi AV v Rusku (ELCAI). Na programe boli rozhovory s oboma biskupmi a prezidentom synody. Fínsky hosť navštívil nielen cirkevné zbory v Petrohrade a Moskve, ale v sprievode prezidenta synody Vladimíra Pudova aj mnoho ďalších zborov v celej Ruskej federácii. Výsledkom tejto návštevy má byť príprava podpísania dohody o partnerstve a pomoci STLK pre ELCAI. STKL je čo do počtu členov (asi 400) maličká cirkev, ale veľmi živá a misijne činná.

(www.luther.ru)

Komentovať