Biblia – či novinárska literatúra

           Biblia – či novinárska literatúra   

Dr. Ľ. Ž. Seberíny v Cirkevných listoch v r. 1917, Roč. XXXII. Čís. 6-7. s.151 (-  v článku: Spoločenské a kultúrne účinky reformácie, o.i. napísal:)

     “Reformácia dala do rúk každého národa mohutný prostriedok nielen náboženského citu, ale aj vzdelávania duše, dajúc mu Bibliu. Bibliu preložili do rečí všetkých vtedajších, na slovo vzatých národov. — Biblia vychovala skutočné národy. Kultúrnym činiteľom stala sa len reformáciou. Táto kniha v chudobnom, zaostalom veku nahradila knižnicu”. 

     “V dnešnom veku zatisla ju (Bibliu) do pozadia novinárska literatúra. Ale novinárska kultúra je nebezpečná a azda má pravdu redaktor viedeňského časopisu “Fackel”, Kraus, keď tvrdí, že človečenstvo celkom osprostie, ak ho bude ešte za niekoľko desaťročí vychovávať novinárska literatúra. 

     A Kierkegaard, tento výtečný filozof severu, hovorí, že je pre ľudstvo omnoho významnejšou abstinencia od novinárskej literatúry, než od alkoholu, lebo alkoholom spití ešte môžu vytrezvieť, kdežto priviesť ku vytriezveniu tých, ktorí sú (novinovými) písačkami systematicky otravovaní, je takmer nadľudská práca”

Komentovať