Spolok Martina Luthera z Erlangenu pomohol cirkvi v Kirgizsku

V roku 2010 Spolok Martina Luthera v nemeckom Erlangene pomohol Ev. lut. cirkvi v Kirgizsku finančou sumou k tomu, aby mohli realizovať projekt  vzdelávacích kurzov pre pracovníkov cirkvi. Zo sumy 3500 € vedenie cirkvi s biskupom Alfredom Eichholzom urobilo dva semináre pre kazateľov a kazateľky a dva semináre pre učiteľov nedeľných škôl. Financie pokryli aj  náklady na cestovné  a literatúru.

(www.martin-luther-bund.de

Komentovať