Stanovisko ERC v SR: k Hagia Sofia

Ekumenické organizácie vyjadrili znepokojenie a hlboké sklamanie ohľadom zmeny statusu chrámu Hagia Sofia v Turecku

Ekumenické organizácie vyjadrili znepokojenie a hlboké sklamanie ohľadom zmeny statusu chrámu Hagia Sofia v Turecku
  •  12.07.20
  •   Eva Guldanová, asistentka generálneho tajomníka ERC SR
  •   Spravodajstvo

Medzinárodné ekumenické organizácie – Konferencia európskych cirkví a Svetová rada cirkví – okamžite zareagovali na rozhodnutie Štátnej rady Turecka a následné vyhlásenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z piatku 10.7.2020 ohľadom zmeny statusu chrámu Hagia Sofia v Istanbule z múzea na moslimskú mešitu.

Konferencia európskych cirkví napísala v piatok v statuse na svojom Facebookovom profile:

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad rozhodnutím, ktoré Štátna rada v Turecku dnes oznámila ohľadom statusu chrámu Hagia Sofia, ktoré umožňuje premeniť túto pamiatku svetového dedičstva na mešitu. Konferencia európskych cirkví v minulosti vyjadrila svoje obavy u Európskych inštitúcií a UNESCO v úsilí, aby sa zasadili o diplomatický vplyv, ktorý by zabránil takémuto kroku. „S ľútosťou by sme hľadeli na takýto vývoj, pretože by potenciálne mohol dať podnet pre náboženskú neznášanlivosť a násilie,“ povedal prezident Konferencie európskych cirkví Rev. Christian Krieger.

Dočasný generálny tajomník Svetovej rady cirkví (SRC) Rev. Ioan Sauca adresoval v sobotu list tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Vyjadril v ňom „zármutok a zdesenie“ členských cirkví SRC nad jeho rozhodnutím premeniť svetoznámu Hagiu Sofiu na mešitu. Poznamenal, že od roku 1934 „bola Hagia Sofia miestom otvorenosti, stretnutia a inšpirácie pre ľudí všetkých národov a náboženstiev.“ Zmena jej statusu v prvej polovici minulého storočia bola prejavom túžby Turecka „zanechať konflikty minulosti.“

Hagia Sofia (grécky Svätá Múdrosť) bola vybudovaná pred 1500 rokmi ako kresťanská katedrála. Po dobytí osmanskými Turkami v roku 1453 bola premenená na mešitu. V roku 1934 sa však stala múzeom a dnes je svetovým kultúrnym dedičstvom UNESCO.

Rev. Sauca napísal: „Je mojou povinnosťou tlmočiť Vám zármutok a zdesenie Svetovej rady cirkví – a jej 350 členských cirkví vo viac ako 110 krajinách, ktoré predstavujú viac ako pol miliardy kresťanov po celom svete – nad krokom, ktorý ste práve uskutočnili.“ Rozhodnutie premeniť Hagiu Sofiu naspäť na mešitu ju „zmení na symbol vylúčenia a rozdelenia“. Sauca tiež vyjadril poľutovanie nad faktom, že rozhodnutie sa uskutočnilo bez predchádzajúceho upozornenia alebo diskusie s UNESCOm. Premena tak symbolického miesta ako je Hagia Sofia z múzea naspäť na mešitu „nevyhnutne vyvolá neistotu, podozrenia a nedôveru, a podkope všetky naše úsilia priviesť ľudí rozličnej viery k spoločnému stolu dialógu a spolupráce.“ SRC sa tiež vážne obáva, že rozhodnutie „povzbudí ambície ďalších skupín na iných miestach, ktoré sa usilujú zmeniť existujúci status quo a napomáhať obnoveniu rozdelení medzi náboženskými komunitami.“

Svetová rada cirkví dlhé roky vynakladá veľké úsilie na podporu aktívneho zapojenia sa jej členských cirkví do medzináboženského dialógu s cieľom budovať mosty vzájomnej úcty a spolupráce založené na hodnotách, ktoré majú rozličné náboženské spoločenstvá spoločné.

Generálny tajomník Sauca na záver svojho listu vyzval prezidenta Erdogana: „Pán prezident … v záujme podpory vzájomného porozumenia, úcty, dialógu a spolupráce, a s cieľom vyhnúť sa pestovaniu starých nepriateľských postojov a rozdelení Vás naliehavo žiadame, aby ste znovu zvážili a zvrátili Vaše rozhodnutie.“

„Pridávame sa k jeho svätosti ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi a vyjadrujeme našu vrúcnu nádej a modlitbu, aby sa Hagia Sofia nestala opätovne ohniskom konfrontácie a konfliktu, ale bola obnovená jej symbolická zjednocujúca rola, ktorú mala od roku 1934.“

Konštantínopolský patriarcha Bartolomej I. varoval ešte koncom júna, že premena chrámu na moslimský svätostánok rozdelí moslimskú a kresťanskú komunitu. Chrám Božej Múdrosti podľa neho predstavuje životom pulzujúce centrum, kde sa Západ a Východ môžu stretnúť, jeho premena na mešitu by bola vsadením klinu medzi tieto dva svety. Ako múzeum chrám predstavuje miesto dialógu, solidarity a vzájomného pochopenia týchto dvoch svetov.

Tlačová správa Svetovej rady cirkví (11.7.2020): https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/hagia-sophia-decision-by-president-erdogan-evokes-grief-and-dismay-from-world-council-of-churches

Komentovať