Stretnutie spevokolov MyS v Hlbokom

V nedeľu 6.10.2019 sa už po 26. krát stretli spevokoly MYS na prehliadke spevokolov. Hoci vonku vládlo chladné počasie, vo vnútri kostola v CZ Hlboké zahrievali srdcia krásne piesne v podaní desiatich spevokolov.Po privítaní starostu obce, ktorý je zároveň aj dozorcom miestneho CZ, nás pozdravil aj brat biskup západného dištriktu Ján Hroboň, ktorý nás spolu s manželkou poctili svojou návštevou. Prihovoril sa tiež brat farár Juraj Ševčík zo Senice, súčasný administrátor CZ Hlboké. Celý program energicky moderoval brat senior Miroslav Hvožďara. Na úvod sme tradične zaspievali kánon Všetci spolu zaspievajme, rozdelení na štyri skupiny. Po ňom sa predstavili so svojimi piesňami spevokoly: Mužský spevokol z Brezovej pod Bradlom, Zmiešaný spevokol CZ Brezová, Zborový spevokol CZ Košarišká-Priepasné, Bukovec, Senica, Holíč, Krajné, Myjava, Turá Lúka a Vrbovce. Záver patril modlitbám a požehnaniu, ktoré nám udelil brat farár Miroslav Hvožďara starší. Po skončení hudobnej časti sme ešte zotrvali v spoločných rozhovoroch pri výbornom a bohatom občerstvení, za ktoré patrí poďakovanie domácemu cirkevnému zboru.

Komentovať