Imrich Lukáč: O čo mi išlo

Imrich Lukáč – O čo mi išlo

 

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v októbri 2018 vydalo knihu, ktorá bilancuje obdobie rokov 2012 – 2018, keď doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., pôsobil vo funkcii generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kniha je odpoveďou na otázku: „O čo mi išlo?“

Publikácia je rozdelená na štyri hlavné časti: rozhovory a I. Lukáčom; jeho príspevky k záležitostiam, ktoré hýbali cirkvou; príspevky ku kauzám od iných autorov a napokon časť, v ktorej I. Lukáč nazhromaždil dôkazy svojich tvrdení. Čitateľ tak má možnosť zoznámiť sa s najpálčivejšími problémami a krokmi k ich riešeniu, ktoré sa I. Lukáč ako generálny dozorca zodpovedný za hospodárenie v cirkvi snažil vykonať pre vyriešenie káuz a pre dobro našej cirkvi. Knihu si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/552 63 43, odbyt(at)tranoscius.sk.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

Komentáre k “Imrich Lukáč: O čo mi išlo

Komentovať