Bohoslužby so žalmami

Bohoslužby so žalmami

Požehnaný buď Ježiš Kristus! a zároveň chcem pozdraviť všetkých bratov organistov a kantorov. Už uplynul dlhší čas od mojej poslednej návštevy na stránke evanjelik a preto ma nabáda otázka čo je nové v sakrálnom hudobnom prejave čo sa tíka ev. služieb Božích. Nevyšla ešte nejaká nová organová partitúra, ktorá by samozrejme zahŕňala aj text, keďže pomenovanie kantor tak trochu súvisí s tal. slovom Cantare? Alebo sa mýlim? Opravte ma.
Čo by ste povedali na to, že by sa aj na evanjelických Bohoslužbách spievali každú nedeľu žalmy, alebo aspoň úryvok za žalmu? Nebolo by to pekné spestrenie? A prečo spievame všetky pesničky od prvého veršu až po “šiesty”, keď niekedy ten posledný verš nesúvisí s posledným? Chcel by som niekedy na Bohoslužbách zahrať “Verím v Boha” ako predstavuje text vyznania viery všeobecnej kresťanskej namiesto mnoho-veršovej krédovej piesne. Boli by takéto zmeny výzvou k spestreniu sl. Božích? Rád uvítam akýkoľvek názor, len ma hneď “nezhoďte zo stola” chcem živú diskusiu v pokoji Pánovi našom.

Komentáre k “Bohoslužby so žalmami

  1. lubo batka st

    Keďže ide o viac otázok naraz, a diskusia o nich nie je na krátke: áno-nie, ak má mať zmysel, a na druhej strane “rok sa nachýlil k večeru”, do debaty sa radšej nepúšťam. Bude lepšie vrátiť sa k návrhom niekdy po N.R.
    Ak však niekto chce a má dosť času, diskutovať môže. S prianím požehnanéh nového roku Ľubomír Batka st.

Komentovať