Lutherove mravoučné bájky

                                          Lutherove mravoučné bájky

                                                     BLÁZNOVSTVO 

  

                                   O kohútovi a perle. 

 • Kohút sa papral na smetisku a našiel jednu cennú perlu. Keď ju zazrel, riekol jej: Vidíš, ty bedár, ako biedne tu ležíš v špine! Keby ťa aspoň kupec našiel, aby sa ti zaradovala a došla by si u neho veľkej cti, ale mne si veru na nič. Ja sa viac poteším jednému zrniečku, alebo červíčku, aj ich pozdvihnem a nedám za všetky perly. 
 • Poučenie: Táto rozprávka nás poučuje o tom, že mnohá dobrá kniha u surových – nevzdelaných ľudí je bezcenná, ako múdrosťou a  umením takí pohŕdajú a hovoria, že umenie nie je nad chlieb. Tiež nás aj vystríha, aby sme dobré naučenie nazatracovali.

Z knihy: Luther lieder und Fabeln

5 Komentáre k “Lutherove mravoučné bájky

 1. lubo batka st

  NEVERNOSŤ

  O žabe a myši

  Myš by bola rada prešla cez vodu, ale nijako nemohla a preto prosila žabu o radu a pomoc. Žaba bola veľká šelma a riekla jej: Priviaž si nohu k mojej nohe a tak preplávam a teba prevlečiem. Len čo prišli na vodu, žaba sa ponorila a chcela myš utopiť. Myš však tiež nelenila a začala sa brániť a metať sem – tam. Vtom letel ponad vodu jastrab, ktorý myš zdrapil, spolu s myšou vytiahol aj žabu a zhltol obe. –

  Poučenie:
  Viď s kým máš do činenia. Vo svete je mnoho ľstivých a neverných ľudí. A aj niektorý priateľ, keď má príležitosť druhého premôcť, aj ho potlačí. Ty ale nekonaj nikdy takto ľstive a neverne. Lebo nakoniec nevernosť tiež natrafí na svojho pána, ako to vidíme pri žabe.

 2. lubo batka st

  HLÚPOSŤ

  O PSOVI VO VODE.

  Pes s mäsom v papuli plával cez rieku. Ale keď uvidel vo vode z mäsa tieň, domnieval sa, že je to druhý kus mäsa a dychtivo chňapol po ňom. Keď papuľu otvoril, ten kus, ktorý držal v zuboch mu vypadol a voda ho odniesla. A tak stratil oboje, aj mäso, aj tieň. –

  Poučenie:
  Človek nech je spokoný s tým, čo mu Pán Boh dáva. Ak si máličko neváži, po viac nepríde a kto mnoho chce mať, ten naostatok nemá nič. Mnohí utratili isté pre neisté.

 3. lubo batka st

  Pôžitkártsvo
  Sviňa na hostine

  Lev pozval všetky zvieratá na hostinu, ktorú dal bohate a skvostne pripraviť. Medzi hosťami bola aj sviňa. Keď sa výborné jedlá predkladali a ako náleží ponúkali, vtedy sviňa, zaryjúc rypák do jedál, spytovala sa: Sú tu aj otruby?
  Poučenie: Tak je to aj s našimi pôžitkármi. Podáva sa im najlepší pokrm ako: odpustenie hriechov, milosť Božia a večné spasenie; oni však ryjú rypákmi a hľadajú toliare a podobné veci. Tu platí veru príslovie: Svini sa vždy o žaludi (poťažne o otrubách ) sníva.

 4. lubo batka st

  Závisť

  O psovi a ovci

  Pes zažaloval ovcu pred súdom ohľadom chleba, ktorý jej údajne bol požičal. Pretože sa však ovca k tomu nepriznávala, pes sa odvolával na svedkov, ktorýchmu súd pripustil.
  Prvý svedok bol vlk a ten hovoril: Ja viem, že pes ovci požičal chlieb.
  Druhý svedok, krkavec, na to: Ja som bol aj pri tom.
  Súd nakoniec riekol ovci. Ako môžeš takto nestydate zapierať? !
  A tak prehrala ovca svoje právo a musela sa v nepríležitostný čas zrieknuť svojej vlny, aby zplatila za chlieb, ktorý nikdy dlžná nebola.

  Poučenie: Vystríhaj sa zlých susedov, alebo buď trpezlivý, keď s ľuďmi spolu bývaš. Lebo ani jeden nepraje druhému dobre; taký je beh sveta.

 5. lubo batka st

  Nepomstiť sa

  O somárovi a levovi.

  Somár bol tiež kedysi dobiedzačný. Raz sa stretol s levom a posmešne ho pozdravil: Na zdar, bratku!! Tento pozdrav leva rozhneval, ale pomyslel si: Čo sa mám na mamľasiskovi pomstiť? Keď mu budem nadávať, alebo ho roztrám, nezíska mi to žiadnu česť. Nechám blázna radšej ísť svojou cestou.
  Poučenie: Kto by sa mal s nejakou špinou zapodievať, či by vyhral, alebo prehral, lepšie spraví, keď sa vzdiali od nej.

Komentovať