ako vyzerá duša?

 -Deti, kto z vás si vie predstaviť, ako vyzerá duša človeka?- pýta s akňaz.

Prihlási sa malý Janko a vraví:

– Ja, pán farár, ja som ju videl v takej dlhej bielej košeli. Včera večer vyliezala z vášho okna a vy ste za ňou volali:-

-Príď aj zajtra večer, duša moja!

4 Komentáre k “ako vyzerá duša?

 1. tabak

  Katechéta rozprával deťom o anjeloch, akí sú, akí nie sú, čo majú a čo nemajú.

  Vtom sa prihlási jeden usilovný žiak a spýta sa:

  -Pán farár, prosím vás, majú anjeli aj košele?

  Katechéta sa začudoval.

  -Ako si prišiel na takúto otázku, chlapče?

  -To bolo takto, pán farár. Náš triedny učiteľ bol s tou mladou slečnou učiteľkou zavretý v kabinete, lebo tam vraj vypisovali naše vysvedčenia. Keď som išiel okolo kabinetu, počul som cez dvere ako pán učiteľ hovoril:

  "No tak, anjelik, daj si dolu ešte aj tú košeľu!"

  1. tabak

    Na hodine náboženstva žiaci netrpezlivo očakávajú  návštevu biskupa, na ktorú ich pán farár už niekoľko týždňov trpezlivo pripravuje. Ak by sa pán biskup náhodou detí  opýtal, kto ich stvoril, má vstať malý Janko a povedať:

   -Stvoril ma najmilostivejší Pán Boh. Ostatné deti majú sedieť potichu ako myšky. Keď nastal dlho očávaný deň, všetko prebiehalo podľ plánu, až kým pán biskup nepoložil otázku:

   -Môže mi niekto povedať, deti, kto nás stvoril?

   V triede nastane hrobové ticho. Biskup zopakuje svoju otázku. Po dlhej chvíli sa prihlási malé, pehavé dievčatko a nesmelo vraví:

   -Pán biskup, ten chlapček, ktorého stvoril Pán Boh, je dnes neprítomný, lebo má osýpky!

   1. tabak

    Malý Janko sa večer modlí :

    -Pane Bože, veľmi pekne ťa prosím, sprav zajtra pekné počasie a vôbec nepočúvaj predpovede meteorológov!

Komentovať