Zomrel brat farár ThMgr.Ján Lacko

Zomrel brat farár ThMgr.Ján Lacko

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že v nedeľu 19. 2. 2017 v noci si Pán života a smrti povolal k sebe brata farára ThMgr. Jána Lacka vo veku 88 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať vo štvrtok 23. 2. 2017 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke (Strečnianska 15).

ThMgr. Ján Lacko sa narodil 20. 11. 1928 v Leviciach ako syn pliešovského farára, neskôr seniora Zvolenského seniorátu. Jeho predkovia až do štvrtého pokolenia boli evanjelickí farári. Pokrstený, konfirmovaný aj sobášený bol v pliešovskom chráme Božom.

Štúdium na SEBF v Bratislave skončil ako magister teológie; rok bol kaplánom pri otcovi v Pliešovciach a krátko námestným farárom v Gbelciach a Púchove. Ako zborový farár pôsobil vyše 18 rokov v Lazoch pod Makytou, 12 rokov v Mošovciach a vyše 13 rokov v Senici, kde bol dvakrát konseniorom. Od r. 1997 až do r. 2011, keď sa presťahoval do Charitasu v Bratislave, žil na dôchodku v Petržalke a ochotne vypomáhal v petržalskom cirkevnom zbore aj v Bratislavskom senioráte.


Bol členom prekladateľskej komisie Starej zmluvy, spevníkovej komisie, hymnologického výboru, autorom a prekladateľom viacerých piesní v Evanjelickom spevníku; členom komisie pre štruktúru služieb Božích a Agendu, členom školskej komisie, podieľal sa na tvorbe učebníc náboženstva. Bol i členom redakčnej rady Tranovského kalendára a Evanjelického posla, spolupracoval s rozhlasom i televíziou. Napísal knihu Zo spomienok evanjelického farára (2008) a „biblické seriály“ Hľadajte v knihe Hospodinovej (2013).

Zdroj: Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.2.2017

Komentovať