Zástupcovia EBF UK v Maďarsku

V dňoch 19. a 20. apríla 2016 v rámci pravidelných návštev fakúlt navštívila štvorčlenná delegácia EBF UK v Bratislave Evanjelickú teologickú univerzitu v Budapešti (EHE). Delegáciu viedol dekan Lˇ. Batka. Na týždenných službách Božích s Večerou Pánovou pre študentov slovo Božie zvestoval prof. Juraj Bándy. Prednášku o slobode kresťanov podľa Luthera predniesol dekan fakulty Ľ. Batka.  Hostia navštívili cirkevný zbor  Čemer, kde slúži ako zborová farárka spirituálka   EHE Agnes Pongyanszky. V zbore sa konala večerná pobožnosť, na ktorej poslúžili učitelia EHE. Slovenskí a maďarskí teológovia sa počas pobytu vzájomne informovali o stave vyučovania a výchovy na oboch učilištiach a o ich ďalšom rozvoji a vymenili si vzájomné skúsenosti.  Stretli sa tak so študentami, ako aj so všetkými učiteľmi EHE.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať