Doprajme si dúšok

1. Farár potreboval vymaľovať kostol. Objednal si na ten účel popredného akademického maliara z mesta. Maliar si obhliadol  objekt, usúdil, že práca potrvá pol roka a zapýtal za ňu nekresťanské peniaze. Preto farár objednávku zručia objednal si miestneho náturistu.Ten nielenže veľa nepýtal, ale celý kostol vymaľoval za dva týždne. A fantasticky. – Ako si to dokázal za taký krátky čas?- vraví výsostne spokojný pán farár.

-Viete, to bolo tak. Zacvikol som si do rebríka  guľky a videl som všetkých svätých. Potom som ich už len obťahoval. 

 

2.Babička sa modlí večer ruženec a jej nezbedný vnúčik Janko sa zrazu spýta?- Babenka, čo to stále robíš s tými guľočkami?- Vieš, Janko, na každej tej guľočke sedí malý anjelik a ja sa s ním rozprávam.

Janko sa na chvíľu zamyslí, potom zrazu vytrhne babke ruženec z ruky, silno ním zakrúti nad hlavou a skríkne:

-Anjelíci- a teraz sa dobre džte!

29 Komentáre k “Doprajme si dúšok

 1. tabak

   Brežnev klope na nebeskú bránu.

  -Kto je? -pýta sa svätý Peter.

  -Ja , Brežnev.

  -Teba sem nevpustím, ty si veľký hriešnik! Znásilnil si Československú republiku!

  -To je pravda, ale ja som si ju aj vzal !

 2. tabak

  .

  -Otecko, je to pravda, že Pán Boh stvoril človeka z prachu?

  -Áno, synček, Biblia tak hovorí.

  -A potom černochov stvoril z uhoľného prachu?

  1. tabak

    Istá obstarožná dievka sa v kostole modlí:

   -Pane Bože, pre seba už nežiadam od života vôbec nič, ale mojej mamičke, za jej lásku a starostlivosť, pošli už konečne dobrého a starostlivého zaťa!

    1. tabak

      -Gejza, dlho som ťa nevidel, čo bolo s tebou?

     -Jój, pánko môj, bol som s kamarátmi na rekreácii. Vo Vatikáne.

     -A ako tam bolo,

     -Velice dobr a družne. Najedli sme sa a napili, že sme všetci ležali pod stolom. Jeden Cigán, jeden pápež, jeden Cigán, jeden pápež, jeden Cigán, jeden pápež…

     -Netáraj, Gejza, veď pápež je len jeden.

     -Čo vravia, veď len Piusov bolo dvanásť!

     1. tabak

       Farár po kázni hovorí:

      -Oznamujem láskam vaším, že zajtra máme sviatok svätého…, ale, ako že sa len volal…

      No, nepríde mi to na um, ale aj taký strom rastie…

      Richtár z prvej lavice mu napovedá: – JEDĽA!

      -Ale nie!

      -Boženík našepkáva: SMREK!

      -Ani to nie!

      Organista, známy pijan, z chóru  skríkne: – BOROVIČKA!

      -Farár na neho nahnevane skríkne:- Ke’d nevedia, tak nech radšej čušia!

      Kostolník zašepká: -BREZA, pán farár!

      Farár ho okríkne: -Čuš, ty somár! Akože sa len volá ten košatý strom, čo aj na cintoríe stojí?

      Viacerí verici zvolajú: LIPA!

      -To, to , to,- prikývne farár  a dodá: -Zajtra teda máme sviatok svätého FILIPA!

     2. tabak

       Pán farár rozpráva deťom o stvorení sveta. Malý Ferko však nedáva pozor a číta si pod lavicou rodokaps.

      -Ferko, -zvolá pán farár,- povedz  kto ťa stvoril?

      Ferko  zdvihne hlavu a zahundre:

      -Ešte aj vy s tým začínajte, pán farár! Akoby tých mrzutostí okolo toho nebolo doma už dosť!

     3. tabak

       Na hodine náboženstva sa pán farár pýta:

      -Kto by mi vedel povedať, akého náboženstva boli Cyril a Metod?

      -Prosím, pán farár, -pohotovo zareaguje Miško,

      Cyril a Metod boli náboženstva grécko-rímskeho!

     4. tabak

       Bola spoveď  a prišiel na ňu aj akýsi komediant. Pán farár ešte predtým ako sa ho spýtal na hriechy, ho požiadal, aby povedal svoje zamestnanie. Ale komediant mu to povedal akosi čudne a pán farár tomu nerozumel.

      -Ja vám to tda ukážem, pán farár, aby ste videli, čím sa živím, –  navrhol komediant, vyšiel zo spovedelnice a postavil sa na ruky. Jedna zo ženičiek, ktoré tam čakali na spoveď, zhrozene zašepkala druhej:

      -Mara moja, poďme my radšej rýchlo preč! Dnes pán farár akési špatné pokánie dávajú a ja nemám galoty!

     5. tabak

       Jezuitom niekto klope na dvere.

      -Kto je tam?

      -Jehovisti.

      Čo si prajete?

      -Porozprávať sa.

      -A koľkí ste?

      -Dvaja.

      -Tak sa porozprávajte.

     6. tabak

       Kňaz rozpráva deťom o súdnom dni:

      -Slnko vtedy zhasne, Mesiac a hviezdy budú padať na zem, všetko na zemi  sa zborí a mŕtvi vstanú z hrobov…

      Malý Janko sa nedočkavo spýta:

      -Prosím vás, pán farár, a na ten súdny deň budeme mať v škole voľno?

     7. tabak

      Komentár bol presunutý sem.

  1. tabak

   -Pán farár, – žaluje malý Ferko na hodine náboženstva, Janko chytil na dvore mačku a odsekol jej chvost!

   Pán farár chvíľu dohovára hriešnikovi, potom sa obráti k ostatným a spýta sa:

   -A pozná niekto z vás, deti, nejaký citát z Biblie, ktorý odsudzuje toto kruté Jankove počínanie?

   Chvíľu je v triede hrobové ticho, no potom sa prihlási malý Vladko a vraví:

   -Ja si myslím, pán farár, že taký citát poznám!

   -Tak hovor, Vladko!

   -Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!

   1. tabak

     Katechéta rozprával deťom o Samsonovej sile. Potom si overoval, ako ho deti počúvali a pýtal sa ich, kde bola ukrytá Samsonova sila. Deti nevedeli. Pokúšal sa im teda pomôcť a ukazoval si na hlavu. Vtom si uvedomil, že je celkom plešatý, a tak povedal:

    -Ja to síce nemám, ale on to mal. Malý Tomáš pohotovo vyskočil a zvolal:

    -Rozum!

    1. tabak

      V čase, keď Sovietsky zväz míľovými krokmi uháňal ku komunizmu, vydalo tu štátne nakladateľstvo po prvý  raz 

     verziu Biblie v ruštine, ktorá začínala slovami:

     Snačála nebylo ničevó, toľko továryšč Boh proguľjalsja ulicami Moskvy.

     1. tabak

      Komentár bol presunutý sem.

     2. tabak

       -Janko, je čas ísť spať! Ešte sa pred spaním pomodli ! – vraví mamička synkovi.

      Po chvíli sa ho spýta: Pomodlil si sa?

      -Áno, mamička.

      A pomodlil si sa o zdravie svojej mamy?

      -Áno, mamička. A o zdravie svojho otca?

      -Tiež.

      -Aj o zdravie všetkých ľudí na svete?

      -To nie, mamička. Ocko je predsa lekár a ja nechcem, aby zostal bez práce!

     3. tabak

       Janko sa vrátil zo spovede a narieka.

      -Čo ti je synček, čo sa ti stalo?-pýta sa ho matka.

      -Ále, pán farár mi prikázal pomodliť sa päť otčenášov.

      -Ale veď päť otčenášov nie je až taký hrozný trest!

      -No hej, lenže ja viem len jeden!

     4. tabak

       Matka  hovorí večer svojmu malému synovi:

      -No tak, Janko, ešte naťukaj do počítača Otčenáš a šup do postieľky!

     5. tabak

       -Janko, prečo má tvoj tatko takú opuchnutú tvár? Bolia ho zuby, či čo?

      – Ale kdeže, pán farár! Včera pred večerou sa nahlas modlil Otčenáš a keď bol pri: "ale zbav nás zlého!"-tak sa akurát pozrel na mamu a ona si toho náhodou všimla !

     6. tabak

       Počas spovede Jano hovorí:

      -Pán farár, spáchal som ťažký hriech, rozprával som protištátne vtipy.

      Kňaz mlčí a tak Jano pokračuje:

      -Rozprával som veľmi škaredý vtip o Mečiarovi a Kováčovi.

      Kňaz však aj naďalej mlčí.

      -Počujete ma, pán farár? -nervózne sa spýta Jano

      -Počujem syn môj, počujem, ale čakám.

      -Prepáčte, pán farár, ale na čo čakáte?

      -Na ten vtip, ty chumaj!

       

     7. tabak

       Jano príde do raja. 

      Keď má pred prijímacou komisiou vymenovať všeky dobré skutky, ktoré vykonal počas svojho života, ledva si spomenie na dva-tri činy, ktorých hodnota nepresiahne päťtisíc korún. Vtedy archanjel Gabriel vraví svätému Petrovi:

      -Tých päťtisíc korún mu vrátime a nech ide do pekla!

     8. tabak

       Janko prinesie p.farárovi akési čarbanice a hovorí:

      -Pán farár, toto som nakreslil pre vás.

      -Ďakujem ti, synak, ale čo to má vlastne predstavovať? -začudovane sa spýta farár.

      -Pána Boha, pán farár.

      -Pána Boha? Dieťa moje, nikto na svete predsa nevie, ako Pán Boh vyzerá!

      -Nevie?? Tak odteraz to budú všetci vedieť!

       

     9. tabak

       Mladý kaplán s táckou vyberal na opravu kostola. Všimol si, že jedna žena má v modlitebnej knižke veľa peňazí. Prechádza teda oklo nej, no ona nič.

      -Dcéra moja,a ty nedáš na oferu?-opýtal sa jej kaplán.

      -Nedám, lebo toto mám odložené na kaderníka, -odvrkne mu žena.

      -Ako to? Panna Mária predsa nechodila ku kaderníkovi!

      -A Pán Ježiš tiež nejazdil mercedesom!- odsekne pohotovo žena.

     10. tabak

       Istý muž, ktorému sa zunoval svetksý život, vstúpil do kláštora, kde každý smel len raz za päť rokov povedať jednu vetu. 

      Po prvých piatich rokoch vraví opátovi:

      -Strava je nanič!

      Po ďalších piatich rokoch sa sťažuje:

      -Posteľ je tvrdá!

      Po ďalších piatich rokoch vraví:

      -Odchádzam , otče!

      Opát súhlasne kývol hlavou a vraví ostatným mníchom:

      -Konečne sme sa zbavili toho buriča!!

     11. tabak

       Dvaja žobraví mnísi prídu k sedliakovi a prosia ho o milodar. Sedliak si ich chvíľu prezerá a potom sa spýta:

      -A z ktorého rádu vlastne ste?

      -My sme členovia Ježišovej spoločnosti.

      -Prvej, alebo tej druhej?

      –Ako to? – čudujú sa mnísi.

      -No tá prvá, to bol vôl a somár a tá druhá, to boli zasa dvaja lotri !

     12. tabak

      Komentár bol presunutý sem.

 3. Marek Michal

    Kňaz v rámci prípravy na birmovku kúša deti z náboženstva. Keď stále nič nevedia, kňaz rozčúlene zvolá:

  -No, deti, tu sa už končí moja anjelská trpezlivosť!

  -Ale pán farár,- zvolá jeden z chlapcov,- len nestrácajte vieru!

Komentovať