5o tisíc euro pre cirkev v Pakistane

Misiná spoločnosť Fínskej ev. lut. cirkvi posiela ako výraz solidarity v núdzi 5O tisíc euro pre tamojšiu cirkev, s ktorou táto spoločnosť spolupracovala posledných 5 rokov. Pomoc v núdzi sa organizačne manažuje cez ACT, ktorej členkou je aj pakistanská cirkev.

(http:/evl.fi)

Komentáre k “5o tisíc euro pre cirkev v Pakistane

  1. janjuras

    Ďakujem Visbymu za zaujímavé informácie. Len si dovoľujem upozorniť, že "euro" sa skloňuje podľa vzoru "mesto". Teda v množnom čísle máme písať "50 tisíc eur".

Komentovať