Zomrela Anna Rýzková

Bratislava 23. novembra (TASR) – Vo veku 79 rokov zomrela v piatok 20. novembra významná slovenská jazykovedkyňa a vysokoškolská pedagogička Anna Rýzková. Venovala sa výskumu zvukovej stránky slovenčiny, jazykovej kultúre, výskumu slovenských nárečí a vývinu slovenského jazyka. Pôsobila na Univerzite Komenského a na Trnavskej univerzite. Rodina a verejnosť sa s docentkou Rýzkovou rozlúčia v utorok 24. novembra v rodnej Prietrži (okr. Senica).

TASR o tom informoval vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Juraj Hladký.

Anna Rýzková sa narodila 25. júna 1936 v Prietrži. Slovenský jazyk študovala v rokoch 1955 až 1960 na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. V roku 1962 nastúpila na miesto vysokoškolskej pedagogičky na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave. Ako lektorka slovenského jazyka začas pôsobila aj na Humboldtovej univerzite v Berlíne (1971 – 1973).

Roku 1978 obhájila kandidátsku prácu na tému Myjavsko-brezovské nárečie – vplyv osídlenia na formovanie zvukovej stránky. O rok neskôr získala titul doktorka filozofie a v roku 1984 titul docentka. V rokoch 1984 – 1986 pôsobila na pôvodnej Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave vo funkcii vedúcej katedry a prodekanky. Po zrušení fakulty pracovala v rokoch 1986 a 1987 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK a ďalších desať rokov, do roku 1997, na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK.

V tomto období spolu s Ábelom Kráľom pripravili dodnes aktuálnu publikáciu Základy jazykovej kultúry, neskôr sa spoluautorsky zúčastnila aj na vydaní vysokoškolských skrípt Slovenský jazyk I. a príručky Požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na vysoké školy.

V období rokov 1995 až 1999 ju ministerstvo školstva poverilo vykonávaním funkcie lektorky slovenského jazyka, literatúry a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane, kde vydala vysokoškolské skriptá Slovaščina za Slovence (Slovenčina pre Slovincov). Po skončení pobytu v Slovinsku sa vrátila na svoje bývalé pôsobisko do Trnavy – tentoraz už v rámci Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Vo svojej vedeckej aj pedagogickej práci sa venovala fonetike a fonológii, jazykovej kultúre a morfológii slovenského jazyka.

Spolu s Martou Patákovou vydali príručky Diktáty a pravopisné cvičenia pre 6. – 9. ročník ZDŠ a Pravopisný výcvik v 5. – 8. ročníku základnej školy, ktorá sa nadlho stala pomôckou pre učiteľov aj žiakov. Je tiež spoluautorkou príručky Všestranný jazykový rozbor. Vo vydávaní príručiek, učebníc pre stredné školy a gymnáziá a cvičebníc pre základné a stredné školy, zameraných najmä na pravopisné problémy a jazykovú kultúru, pokračovala ako autorka alebo spoluautorka v podstate dodnes. Medzi jej najnovšie práce patrí Didaktická príručka pre učiteľov s podnázvom Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ (spoluautorky Mária Beláková a Mária Moravčíková).

(Prevzaté z agentúry www.teraz.sk)

Pohrebnú rozlúčku podľa obradov ECAV a slovo Božie zvestoval námestný farár v Prietrži Pavel Čerfeľ. Biblickým základom potešenia boli slová z listu apoštola Pavla Kolosenským kresťanom 3, 14 : ” …priodejte sa láskou,  ktorá je páskou dokonalosti.”

Komentovať