Karelská evanjelicko-luteránska cirkev v Rusku má nového biskupa

V deväťdesiatych rokoch sa v Karélii od ELCIR odtrhla časť cirkevných zborov a vytvorila Karelskú cirkev. Príčinou bolo, že Ingermanlandská cirkev slúžila iba po fínsky, nie po karelsky. Táto cirkev má asi 2 tisíc členov a asi 15 cirkevných zborov. Bohoslužobným jazykom je karelčina. Sídlom cirkvi je mesto Sortavala. V nedeľu 14. júna 2015 sa v tamojšej katedrále konala slávnosť inštalácie nového biskupa tejto cirkvi Alexandra Kuznecova. Inštaloval biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi a.v. v Rusku Konstantin Andrejev z Moskvy. Asistovali mu biskup Severného okruhu tejto cirkvi Igor Kniazev a biskup Južného okruhu Pavel Levuškan spolu s viacerými karelskými kňazmi. Súčasne v ten deň podpísali biskupi oboch cirkví dohodu o vytvorení biskupskej konferencie ako konzultatívneho orgánu.

      (www.baznica.info)

Komentovať