Konzultácia lut. teol. zariadení v Ázii

17.-21. marca t.r. sa v Bangkoku konala v poradí druhá konzultácia o vytvorení siete luteránskych teologických zariadení v Ázii – NeLTIA – Network of Lutheran Theological Institutions in Asia. Prvá takáto porada sa konala tiež v Bangkoku v auguste r. 2008. Dvadsaťtri účastníkov zastupovalo 14 luteránskych inštitúcií v Ázii, členské cirkvi SLZ a zamestancov. V diskusii sa zamerali na význam vytvorenia siete. Potvrdili, že teol. vzdelávanie je základným nástrojom na poslanie cirkvi, a preto teologické inštitúcie sú neoddeliteľnou súčasťou cirkvi.

(www.asia-lutheran.org)

Komentovať